jerfs 发表于 2024-1-30 10:27:47

省内出几个大断枝,回点电费。

14个,最小的3厘米两个,其它都是4厘米5厘米的,不是小断枝。最好打包。1200打包。v,mkj9457
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581605371874187.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581605854751844.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581606358850427.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581606852294388.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581607370188954.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581607870234491.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581608371189726.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581608869804978.jpg
https://www.cmfish.com/bbs/data/qn/pic/20240130/1706581609368273210.jpg

擦缸小能手 发表于 2024-1-30 10:32:26

nb

jerfs 发表于 2024-1-31 10:56:32

继续出,太冷的地方发不了。往南可以。

happysky999 发表于 2024-1-31 18:26:54

顶顶顶

nbawwhsxde 发表于 2024-2-11 14:14:58

还有嘛
页: [1]
查看完整版本: 省内出几个大断枝,回点电费。